CodeSunwin cam kết bảo vệ tính riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua các sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi (gọi chung là Dịch vụ). Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp thuận các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

Chính sách bảo mật CodeSunwin về thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật CodeSunwin về thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
Chính sách bảo mật CodeSunwin về thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

 

Chính sách Bảo mật CodeSunwin thu thập thông tin cá nhân của bạn từ một số nguồn, bao gồm:

 • Thông tin bạn cung cấp: Khi bạn tạo tài khoản, đăng ký dịch vụ hoặc liên hệ với chúng tôi, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.
 • Thông tin tự động thu thập: Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi tự động thu thập thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và hoạt động trên trang web.
 • Thông tin từ bên thứ ba: Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các nguồn bên thứ ba đáng tin cậy, chẳng hạn như nền tảng truyền thông xã hội hoặc nhà cung cấp dữ liệu, để bổ sung cho thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn.

Chính sách Bảo mật CodeSunwin sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, như:

 • Xác nhận danh tính và đăng ký tài khoản;
 • Cung cấp hỗ trợ và giải đáp các câu hỏi của bạn;
 • Gửi thông báo liên quan đến Dịch vụ;
 • Phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận và lạm dụng trong hệ thống;
 • Nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch vụ.

Chính sách bảo mật CodeSunwin về chia sẻ và tiết lộ thông tin

Chính sách bảo mật CodeSunwin về chia sẻ và tiết lộ thông tin
Chính sách bảo mật CodeSunwin về chia sẻ và tiết lộ thông tin

 

Chính sách Bảo mật CodeSunwin có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Với bên thứ ba được ủy quyền: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba được ủy quyền để cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi, ví dụ như xử lý thanh toán hoặc hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi đảm bảo rằng các bên thứ ba này tuân thủ các nguyên tắc bảo mật tương tự như chúng tôi.
 • Với các đối tác liên kết: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác liên kết nếu bạn đã đồng ý được chia sẻ thông tin này.
 • Theo yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật, đơn vị thuế hay các yêu cầu pháp lý khác.

Chính sách Bảo mật CodeSunwin không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chính sách Bảo mật CodeSunwin đảm bảo tuân thủ các biện pháp bảo mật và kiểm soát an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, sử dụng, tiết lộ hoặc sao chép trái phép. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng các bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi cũng tuân thủ các biện pháp bảo mật tương tự.

Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ hoàn toàn an toàn do sự truy cập trái phép có thể xảy ra trong trường hợp chúng tôi không kiểm soát được. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn và hỗ trợ trong việc giải quyết vấn đề.

Chính sách bảo mật CodeSunwin về quyền hạn của người dùng

Chính sách bảo mật CodeSunwin về quyền hạn của người dùng
Chính sách bảo mật CodeSunwin về quyền hạn của người dùng

 

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, xoá hoặc giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected] Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Ngoài ra, bạn cũng có thể quản lý các cài đặt riêng tư của mình trong tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu và thiết lập các cài đặt bảo mật khác.

Chấp thuận và thay đổi

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đã đồng ý với Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này theo nhu cầu hoặc khi có các thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc thông báo trên trang web của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật này.

Kết luận

Chính sách Bảo mật CodeSunwin đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ và xử lý một cách an toàn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm điều đó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.